Privacybeleid

Privacybeleid van MUSSEN-ELECTRICS BVBA

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MUSSEN-ELECTRICS BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MUSSEN-ELECTRICS BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een e-mailaanvraag of via een contactformulier op de website aan MUSSEN-ELECTRICS BVBA verstrekt.
MUSSEN-ELECTRICS BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MUSSEN-ELECTRICS BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT

MUSSEN-ELECTRICS BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan MUSSEN-ELECTRICS BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MUSSEN-ELECTRICS BVBA GEGEVENS BEWAART

MUSSEN-ELECTRICS BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

MUSSEN-ELECTRICS BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van MUSSEN-ELECTRICS BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MUSSEN-ELECTRICS BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mussen-electrics.be.
MUSSEN-ELECTRICS BVBA zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

MUSSEN-ELECTRICS BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van MUSSEN-ELECTRICS BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MUSSEN-ELECTRICS BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MUSSEN-ELECTRICS BVBA op via info@mussen-electrics.be.
Mussen-electrics.be is de officiële website van MUSSEN-ELECTRICS BVBA.

MUSSEN-ELECTRICS BVBA is als volgt te bereiken:

Kantooradres: IQ Parklaan 2c, 3650 Dilsen-Stokkem, België
Vestigingsadres: Bremstraat 22, 3665 As, België
Ondernemingsnummer: 13024340
Telefoon 1: +32 474 04 26 93
Telefoon 2: +32 471 58 60 82
E-mailadres: info@mussen-electrics.be


Versie 1.2
Datum laatste wijziging: 28 mei 2021

Scroll naar boven